Mykologický sborník  

odborný list Čs. mykologické společnosti v Praze

Rok 1972 (roč. 49, č. 3-10), rok 1973 (roč. 50, č. 1-10), rok 1974 (roč. 51, č. 1-5), rok 1975 (roč. 52, č. 1-5), rok 1976 (roč. 53, č. 1-5), rok 1977 (roč. 54, č. 1-5), rok 1978 (roč. 55, č. 1-5), rok 1979 (roč. 56, č. 1-5), rok 1980 (roč. 57, č. 1-5), rok 1981 (roč. 58, č. 1-3),