Na hlubinu

Rok 1929 (roč. 4, č. 1-3), rok 1930 (roč. 5, č. 2-10), rok 1931 (roč. 6, č. 2-9), rok 1932 (roč. 7, č. 1-10), rok 1933 (roč. 8, č. 1-10), rok 1939 (roč. 14, č. 1, 4, 5), rok 1943 (roč. 18, č. 1-10)