Naše vojsko

nakladatelský měsíčník

Rok 1956 (roč. 2, č. 1-12), rok 1957 (č. 1-12),