Neděle

Rok 1931 (roč. 6, č. 1-49), rok 1932 (roč. 7, č. 6, 13, 15-22, 29, 31, 49, 50), rok 1933 (roč. 8, č. 1-53), rok 1934 (roč. 9, č. 1-52), rok 1935 (roč. 10, č. 1-52), rok 1936 (roč. 11, č. 1-52), rok 1937 (roč. 12, č. 1-52), rok 1938 (roč. 13, č. 1-52), rok 1939 (roč. 14, č. 1-53), rok 1940 (roč. 15, č. 1-47)