Normalisace

orgán Úřadu pro normalisaci

Rok 1954 (roč. 3, č. 1, 3-12), rok 1955 (roč. 4, č. 1-12), rok 1956 (roč. 5, č. 1-12)

Včetně příloh