Nový Orient

kulturně politický měsíčník Orientálního ústavu Československé akademie věd

Rok 1954 (roč. 9, č. 1-10), rok 1955 (roč. 10, č. 1-10), rok 1956 (roč. 11, č. 1-10), rok 1957 (roč. 12, č. 1-10),
rok 1958 (roč. 13, č. 1, 2, 4-10), rok 1959 (roč. 14, č. 1-10), rok 1960 (roč. 15, č. 1-10), rok 1961 (roč. 16, č. 1-10), rok 1962 (roč. 17, č. 1-10), rok 1963 (roč. 18, č. 1-10), rok 1964 (roč. 19, č. 1-10), rok 1965 (roč. 20, č. 1-10),
rok 1966 (roč. 21, č. 1-10), rok 1967 (roč. 22, č. 1-10), rok 1968 (roč. 23, č. 1-10), rok 1969 (roč. 24, č. 1-10),
rok 1971 (roč. 26, (č. 1-10), rok 1973 (roč. 28, č. 1-10), rok 1974 (roč. 29, č. 1-10)