Numismatický časopis československý

Rok 1925 (roč. 1, č. 1-4), rok 1930 (roč. 6, č. 1-4), rok 1932 (roč. 8, č. 1-4), rok 1933 (roč. 9, č. 1-4),
rok 1935 (roč. 11), rok 1936 (roč. 12), rok 1950 (roč. 19), rok 1952 (roč. 21)