Obnova památek

časopis pro stavebně restaurátorskou práci s přílohou Informace pro stavebně restaurátorské útvary

Rok 1970 (roč. 1, č. 1-4), rok 1971 (roč. 2, č. 1-4)