Atlas bitev

Ve fondu VMG v České Lípě byl proveden restaurátorský průzkum historických a vzácných knihovních fondů, zjištěn stav poškození, byla připravena dokumentace a návrhy na restaurátorské a konzervační zásahy. Mezi nejohroženější knihy patřil
i velký atlas bitev sedmileté války z roku 1790. Společně se vzácnými atlasy ho zrestauroval díky podpoře Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje v roce 2005 pan Ladislav Faigl.

„Collection de quarante deux planes de batailles, sieges et affaires les plus memorables de la guerre de sept ans… par J.F. Roesch, Franckfurt/Main, Jean Chretien Jaeger 1790.“

Album 42 bitevních, obléhacích i civilních plánů bojišť sedmileté války (1756-1763). Titulní listy jsou dva, levý francouzsky, vpravo německy tištěný ekvivalent. Atlas je dedikován dne 1. února 1789 jeho výsosti Fridrichu Wilhelmovi, pruskému korunnímu princi. Plány jsou zhotovené technikou mědirytu. Nalezneme zde zajímavé informace o bitvách této války a ukázky historických plánů, poznámky a legendy.
V Evropě za vlády Marie Terezie vypukla válka, ve které proti sobě stály Francie, Rakousko, Rusko a Švédsko na straně jedné a Prusko a Anglie na straně druhé. Vyhlášena byla 17. května roku 1756. Válčilo se i v Čechách. Vojska Fridricha Velikého vtrhla v dubnu 1757 do Čech a s rakouskou armádou se vypořádala 6. května ještě před Prahou. Velké boje se odehrály i u Kolína 18. 6. 1757. Rusko vystoupilo z války na základě petrohradské dohody dne 15. května 1762, Švédsko opustilo válečnou vřavu podle hamburské dohody 22. května 1762, válka mezi Rakouskem a Pruskem v Evropě skončila
16. února 1763 hubertsburskou dohodou.


 

Mapa a popis Breslau

Titulní list plán Breslau

Ukázka z knihy Atlas bitev

Ukázka z knihy Atlas bitev

Blokáda Prahy - popis a mapa

Titulní list bojového plánu Strehly

Ukázka z knihy Atlas bitev

Mapa a popis Breslau

Ukázka z knihy Atlas bitev

Mapa Johannesbergu

Titulní list Atlasu bitev

Titulní list mapa Berlína

Mapa Breslau

Bojový plán Liberce

Popis Breslau

Mapa Berlína

Bojový plán Liberce - mapa

Bojový plán Liberce - popis a mapa

Blokáda Prahy - mapa

Blokáda Prahy - popis a mapa

Titulní list blokády Prahy

Titulní list bojového plánu Johannesbergu

Mapa Strehly

Popis a mapa Johannesbergu

Bojový plán Strehly - popis a mapa

Mapa Breslau

Titulní list Atlasu bitev

Detail z knihy Atlas bitev

Mapa Berlína

Blokáda Prahy - mapa