Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 1/1990

 

 

 

 


Obsah:

Gabriel, František - Panáček, Jaroslav: Vznik a počátky České Lípy - str. 11
Sykáčková, Olga: Český muzejní spolek v České Lípě a jeho sbírky - str. 39
Smejkal, Ladislav: Českolipské muzeum 1945 - 1951 - hledání orientace - str. 63
Honců, Miroslav: Zvířena Lužických hor -str. 70
Benda, Martin: Přírodní poměry kravařské oblasti - str. 78
Honců, Miroslav - Vitáček, Zdeněk: Obojživelníci okresu Česká Lípa - str. 95

Zprávy:

Zpráva o činnosti Okresního archivu v České Lípě za rok 1988 (Miloslav Sovadina) -str. 115
Činnost Okresního vlastivědného muzea v roce 1988 (Petr Svoboda) - str. 118
Sklářské muzeum v Novém Boru (Eva Ranšová) str. 119
Činnost Sklářského muzea v Kamenickém Šenově v roce 1988 (Helena Braunová) -str. 121
Klub přátel muzea v České Lípě (Ladislav Smejkal) - str. 123
Kronikářství na Českolipsku v roce 1988 (Ladislav Smejkal) - str. 127

Česká Lípa, Okresní archív 1990, 141 s., ISBN 80-7065-071-0