Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 4/1996

 

 

 

 


Obsah:


Kuncová, Jaromíra: Chráněná krajinná oblast Lužické hory dvacetiletá (Historie vzniku CHKO)- str. 7
Gabriel, František - Panáček, Jaroslav: Hrad Milštejn- str. 17
Gelnar, Michal: Sklářské hutě v Lužických horách a v jejich podhůří - str. 37
Smejkal, Ladislav: Povaha sociálních rozdílů na Cvikovsku a přístupy k jejich řešení do roku 1920 -str. 75
Sajdl, František - Smejkal, Ladislav - Sovadina, Miloslav: Starý mlýn (Pověst Lužických hor) -str. 87
Havránek, Petr: Geologie Lužických hor - str. 97
Chvátal, Petr: Geologický inventarizační průzkum přírodní památky Bílé kameny -str. 115
Kühn, Petr: Čedičová zeď Jánských kamenů u Krompachu v Lužických horách -str. 125
Fabiánek, Otakar: Těžba rud v Lužických horách - str. 147
Havránek, Petr: Dobývání železných rud v okolí Mařenic -str. 153
Kučírek, Pavel: Postglaciální vývoj lesních ekosystémů Lužických hor -str. 163
Plánská, Marta: Příspěvek k poznání květeny Lužických hor a jejich okolí -str. 179
Plánská, Marta: Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách -str. 199
Honců, Miroslav - Plánská, Marta: Chráněné druhy živočichů Lužických hor -str. 235
Honců, Miroslav: Zoologický průzkum Jedlové v Lužických horách -str. 243
Honců, Miroslav - Vondráček, Jiří: Chráněné druhy živočichů Lužických hor -str. 259


Zprávy:


Cudlín, Pavel - Knobloch, Petr: Jedlová - str. 273
Knobloch, Petr: Zpráva o výchovné a osvětové činnosti Správy CHKO Lužické hory v roce 1995 -str. 275
Vitáček, Zdeněk: Zpráva o výskytu netopýrů na zimovištích v oblasti Lužických hor - str. 279


Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum, Vlastivědný spolek Českolipska, Okresní úřady Česká Lípa a Děčín, 1996,
289 stran, ISBN 80-900896-X