Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 5/1997

 

 

 

 


Obsah:

Blažková, Jana: Vznik vojenského újezdu Ralsko -str. 9
Gabriel, František - Panáček, Jaroslav: Prameny k dějinám středověkého osídlení vojenského prostoru Ralsko -str. 47
Gelnar, Michal: Zaniklé sklárny ve vojenském prosotru Ralsko - str. 73
Adamovič, Jiří: Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko -str. 85
Küh, Petr: Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí hamerského Špičáku - str. 147
Kühn, Petr: Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko - str. 165
Balátová, E. - Husák, Š. - Husová, M. - Kopecký, K. - Větvička, V.: Předběžný přehled rostlinných společenstev bývalého VVP Ralsko s poznámkami k vegetaci - str. 189
Štiftr, Pavel: Předběžné výsledky faunistického průzkumu vodních bezobratlých živočichů bývalého VVP Ralsko - perloočky řádů: Stenopoda, Anomopoda, Onychopoda -str. 203
Zavadil, Vít - Honců, Miroslav: Listonoh letní - Triops cancriformis Cancriformis Linné, 1758 a žábronožka letní - Branchipus schaefferi Fischer, 1834 (Anostraca et Notostraca: Branchiopoda: Crustacea) v bývalém VVP Ralsko: výsledky předběžného průzkumu -str. 211
Kůrka, Antonín: Arachnofauna VVP Ralsko (pavouci - Araneida) - str. 237
Honců, Miroslav: Průzkum vážek (Odonata) na území bývalého VVP Ralsko -str. 269
Honců, Miroslav: Rovnokřídlí (Orthoptera) na území bývalého VVP Ralsko - str. 279
Honců, Miroslav - Vonička, Pavel: Střevlíkovití (Carabidae) bývalého VVP Ralsko -str. 295
Vonička, Pavel: Příspěvek k poznání koprofágních vrubounovitých (Coloptera - Scarabaeidae) bývalého VVP Ralsko
-str. 359
Bouma, Marcel: Entomologický průzkum Lepidopter bývalého VVP Ralsko -str. 363
Vávra, Jiří - Novák, Ivo - Liška, Jan - Skyva, Jan: Motýlí fauna přírodní rezervace Hradčanské rybníky v bývalém VVP Ralsko (Lepidoptera) -str. 379
Vitáček, Zdeněk: Výsledky faunistického výzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - vodní obratlovci (Cyclostomata), ryby (Pisces) - str. 409
Vitáček, Zdeněk: Výsledky faunistického průzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - obojživelníci (Amphibia) -str. 429
Vitáček, Zdeněk: Výsledky faunistického průzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - plazi (Reptilia)
- str. 453
Vitáček, Zdeněk: Výsledky faunistického průzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - ptáci (Aves) -str. 473
Vitáček, Zdeněk: Výsledky faunistického průzkumu obratlovců prováděného v bývalém VVP Ralsko - savci (Mammalia) - str. 493
Kuncová, Jaromíra: Zájmy ochrany přírody ve VVP Ralsko a přilehlých územích -str. 525

Materály:

Brotz, Konrád: Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou Radiestezie - str. 537

Zprávy:

Kůrka, Petr: Dílčí podkladová zpráva k navrhované národní přírodní rezervaci Dokeské pískovce a mokřady, ornitologický průzkum území - str. 559
Šrubař, Kamil: Přehled pozorovaných ptáků v bývalém vojenském prostoru Ralsko - str. 571

Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archív 1997, 577 s.,
ISBN 80-900896-4-X


Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 6/1997

 

 

 Obsah:

Sovadina, Miloslav: Ronovci a Žitava ve 13. a v první čtvrtině 14. století -str. 7
Panáček, Jaroslav - Gabriel, František: Kostel sv. Kříže na českolipském předměstí -str. 19
Gellnar, Michal: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku -str. 41
Brožová, Jarmila: Severočeští rafinéři a obchodníci se sklem v obchodní korespondenci harrachovské sklárny Nový Svět
- II. část - str. 61
Vondráček, Jiří - Honců, Miroslav: Zvlášť chráněné ptačí druhy v avifauně Lužických hor -str. 81

Materiály:

Barták, Jiří - Macháček, Jaromír - Pacovský, Jaroslav - Schröfel, Jan: Geotický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá - II. část -str. 107
Andres, Zdeněk: Tavení skla dřevem - str. 127

Drobnosti:

Hoffmann, Zdeněk: Aleš Berka z Dubé a Lipé, pán na Bělé a Kuřívodech -str. 135
Had, Vlastimil: Farní knihovna v Jestřebí -str. 138
Ranšová, Eva: Na okraj výstavy Josef Maštálko a české muzeum v České Lípě (Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě, říjen - listopad 1996) -str. 140
Fabiánek, Otakar: Bedřichovský viklan -str. 143
Benda, Martin: Stoleté Verbascum po deseti letech -str. 145
Benda, Martin: Nálezy teplomilné flóry na Českolipsku -str. 147

Kronika:

Sovadina, Miloslav: Josef Vítězslav Šimák a regionální historiografie - str. 151
Sovadina, Miloslav: K životnímu jubileu Ladislava Smejkala - str. 153

Česká Lípa, Vydavatelství END 1997, 153 s., ISBN 80-901955-2-0