Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 8/1999

 

 

 

 


Obsah:

Svoboda, Jiří - Cílek, Václav - Jarošová, Lenka: Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
-str. 11
Panáček, Jaroslav: K dějinám špitálu v České Lípě - str. 35
Gelnar, Michal: Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku, část II. - Okres Děčín -str. 51
Veselý, Miroslav: "Stříbrné doly" u Jedlové str. 97
Čelko, Vojtěch: Podíl Excursions Clubu na vlastivědném bádání, vytvoření regionálních sbírek a muzeí -str. 119
Smejkal, Ladislav: Lužické oddělení českého muzea v České Lípě -str. 151
Smejal, Ladislav: Legionářské oddělení českého muzea v České Lípě -str. 157
Blažková, Jana: Společenstvo řezníků a uzenářů v České Lípě -str. 165
Kühn, Petr: Povaha železných rud těžených v minulosti na Českolipsku -str. 181
Honců, Miroslav: Zvířena CHKO Kokořínsko a Holanských rybníků -str. 209
Mrlíková, Zdeňka: Etologické a sociobiologické vztahy v populaci sysla obecného (Spermophilus citellus L.) na lokalitě Mimoň
- hřebčín v letech 1996 a 1997 -str. 227
Beran, Luboš: Vodní měkkýši Svitávky -str. 243
Plánská, Marta: Přírodní památka "Louka u Brodských" v Dolní Chřibské -str. 249

Materály:

Smejkal, Ladislav - Sykáčková, Olga: Karel Löwe a Heinrich Wedrich - rekonstrukce dvou umělecko-historických sbírek Okresního vlastivědného muzea v České Lípě -str. 263
Sovadina, Miloslav: Obecní kroniky na okrese Česká Lípa do roku 1945 -str. 277

Drobnosti:

Havránek, Petr: Dobývání železných rud u Janovic na Podještědí -str. 297
Filip, Karel: Nové zjištění chaluhy velké (Stercorarius skua) na Českolipsku -str. 305
Filip, Karel: Strnad černohlavý na Českolipsku -str. 309
Filip, Karel: Neúspěšný pokus o přezimování rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) -str. 313
Sovadina, Miloslav: Reliéf Richarda Wagnera v Pekle -str. 315

Kronika:

Smejkal, Ladislav: Svěží šedesátník RNDr. Miroslav Honců - str. 319
Panáček, Jaroslav: PhDr. František Gabriel - padesátiletý - str. 335
Blažková, Jana: K padesátinám Miloslava Sovadiny - str. 341


Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum 1999, 349 s., ISBN 80-900 896-8-2, ISSN 1211-9172