Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvková organizace Libereckého kraje
Information in Deutsch Cena vstupného Otevírací doba Facebook
Návštěvní kniha
Anketa
Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Prezentace odborných profesí a řemesel
Po stopách Germánů
Ekoporadna ORSEJ
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
Památník K. H. Máchy v Doksech
Vísecká rychta v Kravařích
Do muzea
Kudy z nudy

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska. 12/2003

 

 

 

 


Obsah:

Peša, Vladimír: Archeologické poznávání dějin Mimoně -str. 5
Kolka, Miroslav: Vývoj rybniční soustavy na bezdězském panství do roku 1554 -str. 51
Gajdošík, Petr: Obchod se solí v České Lípě 1576 - 1617 a jeho význam pro městské finance -str. 77
Panáček, Jaroslav: Hrnčířská rodina Machsgut (Dobředělej) v České Lípě -str. 91
Jiřiště, Jan N.: Speculum Marianum Lippense. Mariánská úcta na Českolipsku v 17. a 18. století -str. 101
Šimánková, Dagmar: Vývoz sklářského zboží obchodní kompanií Janke z Nového Boru do Španělska v letech 1766 - 1773
-str. 119
Schöttner, Jan: Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století - I. Mistrovice (2. část) -str. 141
Veselý, Miroslav: Historie dolování uhlí ve Varnsdorfu do roku 1892 -str. 179
Smejkal, Ladislav: Památková legenda Josefa Maštálka v letech 1945 - 1950 -str. 213
Vomáčka, Jiří: Portrét českolipského demokratického učitele Josefa Vodičky (1906 - 1992) - str. 239
Beran, Luboš: Vodní měkkýši manušických rybníků -str. 251
Honců, Miroslav - Filip, Karel: Vážky (Odonata) Obecního lesa u České Lípy -str. 259
Honců, Miroslav - Kašpar, Ludvík: Krasci (Buprestidae) Českolipska -str. 279
Holuša, Jaroslav: Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Ortoptera: Caelifera) a kobylek (Ortoptera: Ensifera) na území CHKO Kokořínsko -str. 307
Plánská, Marta: Inventarizační průzkum navrhované přírodní památky (PP) přechodového rašeliniště Mařeničky -str. 335

Materiály:

Jindra, Vladislav - Peša, Vladimír - Dobisíková, Miluše: Pozůstatky morového hřbitova na náměstí Míru v Novém Boru
-str. 351
Jarolímková, Jaroslava - Sovadina, Miloslav: Školní kroniky na okrese Česká Lípa str. 367

Drobnosti:

Gelnar, Michal: Nové poznatky o dvou zaniklých středověkých sklářských hutích -str. 393
Gajdošík, Petr: K privilegiu Rudolfa II. pro Českou Lípu z roku 1581 -str. 401
Havránek, Petr: Nové pece u Milštejna - str. 405
Kühn, Petr: Skalní kaple v lesích mezi Borečkem a Brennou -str. 409
Kühn, Petr: "Samuelova jeskyně", bývalá skalní poustevna ve Sloupu -str. 417
Kühn, Petr: Staré hraniční kameny v polesí mezi Brennou a Mimoní -str. 427
Havránek, Petr: Atraktivní železivce -str. 433

Diskuse:

Sovadina, Miloslav: O hrozných nestvůrách -str. 443

Zprávy:

Panáček, Jaroslav: I. konference stavebně historického průzkumu v Zahrádkách u České Lípy v roce 2002 -str. 453
Smejkal, Ladislav: Výstava Welt - Macht - Geist (Svět - Moc - Duch), Habsburkové a Lužice 1526 - 1635 -str. 459

Kronika:

Horák, Josef: Ohlédnutí za plodnou prací a životem docenta PhDr. Jiřího Vomáčky, CSc. -str. 465

Česká Lípa, Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum 2003, 479 s., ISBN 80-86319-06-7, ISSN 1211-9172