Budečská zahrada

obrázkový časopis pro mládež

Rok 1876 (roč. 7), rok 1887-88 (roč. 18, 1. a 2. díl č. 1-12)