Čas

list věnovaný veřejným otázkám

Rok 1894 (roč. 8, č. 1-4, 26, 39-41, 43-46, 52), rok 1895 (roč. 9, č. 1-29, 37-40), rok 1896 (roč. 10, č. 1-17, 20, 22-28, 32-34 + příloha č. 1-5, 9, 12-14), rok 1898 (roč. 12, č. 1-26 + příloha č. 1-13), rok 1899 (ročník 13, č. 1-50, 52 + příloha č. 1-5, 7, 9, 11, 14-25)

týdenník věnovaný veřejným otázkám

rok 1904 (roč. 17, č. 1-26, 28-52), rok 1905 (roč. 18, č. 1-19, 22)

rok 1904 také deník č. 1, 260-262 + beletristická příloha k číslu 206 (pondělník)