Časopis České (Československé) společnosti entomologické

Acta societatis entomologicae Čechosloveniae

Rok 1933 (ročník 30), rok 1934 (ročník 31), rok 1935 (ročník 32), rok 1936 (ročník 33), rok 1937 (ročník 34),
rok 1938 (ročník 35), rok 1939 (ročník36), rok 1940 (ročník 37), rok 1941 (ročník 38), rok 1945 (ročník 42), rok 1946 (ročník 43), rok 1950 (ročník 47), rok 1952 (ročník 49), rok 1957 (ročník 54), rok 1958 (ročník 55), rok 1959
(ročník 56)