Časopis turistů

Rok 1897 (roč. 9, č. 1-12), rok 1909 (roč. 21, č. 1-12), rok 1910 (roč. 22, č. 1-12), rok 1911 (roč. 23, č. 1-12), rok 1917 (roč. 29, č. 1-12), rok 1918 (roč. 30, č. 1-12) rok 1919 (roč. 31, č. 1-12), rok 1920 (roč. 32, č. 1-12),