Česká bible

V ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě proběhla nevšední výstava, na níž se představila česká bible, jak se měnila během staletí po formální stránce. Výstava připomněla dobu prvních cyrilometodějských překladů biblických textů do jazyka moravských Slovanů, rukopisné Bible, tištěné a také i současné digitální formy vydávání Bible a její překlady. Expozice představila unikáty jako je Kralická "šestidílka", Bible Svatováclavská, Zlatá, Prešpurská a další až po digitalizovanou multimediální bibli. Na počítači si mohl návštěvník prohlédnout ukázku digitalizace vzácných iluminovaných rukopisů
z 15. století, moderní překlady Bible a seznámit se i s biblickými programy.