Cesta

Týdeník pro literaturu, život a umění.

Rok 1923, ročník 5.