Jezuitské misie v Mexiku

Vzdálené Mexiko je zemí nevšedních přírodních krás a bohaté fascinující kultury, jejíž věk se počítá na tisíciletí. Mexická kultura má s námi více společného, než si dokážeme běžně uvědomit. Češi začali vnímat Mexiko již od poloviny 16. století.
Jednu z nejzajímavějších kapitol dějin česko-mexických kulturních vztahů představuje činnost jezuitských misionářů
v Novém Španělsku (historické území přesahující rozlohu dnešního Mexika) v 17. – 18. století. Více než tři desítky našich krajanů působících nejen ve velkých městech (Ciudad de México, Puebla apod.), ale také na misiích
v nehostinné pouštní oblasti Dolní Kalifornie vryly svou nesmazatelnou pečeť do dějin mexické kultury.
Týmž způsobem k jezuitům jen přátelsky se míti, a poněvadž oni do všeho světa přístup mají, je získati hleděti. Získáme-li je, svět získáme. – Sic my sami, kde lidí nabereme. (Jan Amos Komenský Clamores Eliae Eliášovy výkřiky).
Jezuité používali Komenského učebnic k výuce, hlavně jazykové, ve svých vzdělávacích zařízeních po celém světě.
V Mexiku se nachází škola „ Juan Amos Comenio “, žáci se zde pyšní školními tričky s portrétem našeho velkého českého pedagoga.
Populární je v Mexiku i Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937), který má v mexickém hlavním městě svoji ulici a svůj památník, zatímco třeba v Sahagúnu nedaleko od mexické metropole nese Masarykovo jméno místní zdravotní škola.
Od osmdesátých let 17. století do roku 1767 působilo v rozlehlých oblastech Ameriky, od Dolní Kalifornie
až po Chile, kolem půldruhého sta rodáků z našich zemí.
Pracovali zde nejen misionáři, ale také laičtí bratři, a to jako architekti, kartografové, lékaři, lékárníci apod. Mnozí prosluli ve svých nových vlastech v mnoha oborech lidské činnosti a jejich dílo se stalo pevnou součástí kulturního dědictví těchto oblastí.
Autorem této zajímavé výstavy byl doc. PhDr. Oldřich Kašpar CSc., náš přední hispanista.