Svatby

Stanovení poplatků za svatební obřad v kapli a ambitu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje výši poplatku za jeden svatební obřad v objektu areálu kláštera – kaple (Biberova koncertní síň) a ambit na částku:
1.800,- Kč  bez DPH
2.178,- Kč s 21% DPH

Tento poplatek hradí režijní náklady provozu zařízení a dozoru.
Výše poplatku vstupuje v platnost dne 1.1.2019.                     

Konání svatebního obřadu v tomto objektu je upraven podmínkami v dohodě mezi MÚ Česká Lípa a VMG. Poplatek za svatební obřad bude uhrazen  bankovním převodem na účet VMG v České Lípě nebo přímo do provozní pokladny VMG.                                                                                                            

Stanovení poplatků za svatební obřad v kapli „LORETA“

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje výši poplatku za jeden svatební obřad v objektu kláštera VMG – kaple Loreta na částku:
3.000,- Kč bez DPH
3.630,- Kč s 21% DPH

Tento poplatek hradí režijní náklady provozu zařízení a dozoru.
Výše poplatku vstupuje v platnost dne 1.1.2019.                     

Konání svatebního obřadu v tomto objektu je upraven podmínkami v dohodě mezi MÚ Česká Lípa a VMG. Poplatek za svatební obřad bude uhrazen  bankovním převodem na účet VMG v České Lípě nebo přímo do provozní pokladny VMG.                                                                                                     

Stanovení poplatků za svatební obřad na Vísecké rychtě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě stanovuje výši poplatku za jeden svatební obřad v objektu pobočky VMG v Kravařích, Víska 3, přednáškový sál (konírna) na částku:
1.200,- Kč bez DPH
1.452,- Kč s 21% DPH

Tento poplatek hradí režijní náklady provozu zařízení a dozoru.
Výše poplatku vstupuje v platnost dne 1.1.2019.                     

Konání svatebního obřadu v tomto objektu je nutno předem písemně objednat. Na základě zaslané objednávky bude na poplatek za svatební obřad vystavena  faktura. Fakturu je možno uhradit bankovním převodem na účet VMG v České Lípě nebo do provozní pokladny VMG.