Olympiada v zemi skřítků

Prvním přírůstkem do fondu sbírkových knih letošního roku je kniha od Josefa Brtka Olympiada v zemi skřítků. První díl s názvem Zimní olympiada vydal v České Lípě v roce 1936 Edvard Kaiser.

Středoškolský profesor Josef Brtek bydlel a učil na gymnáziu a reálkách v České Lípě, Starých Splavech i  v Praze. Narodil se 19. 11. 1891 v rakouském Villachu. Půvabnými ilustracemi doprovodil veršovaný příběh Arnošt Kutzer, který také ilustroval i druhý díl - Letní olympiadu.

Kromě knih pro děti a mládež sepsal a vydal více než dvě desítky učebnic češtiny pro obecné a měšťanské školy. V roce 1932 vydal u českolipského nakladatele Johanna Künstnera příručku mluvnice českého jazyka.