Osvětová práce

týdeník pro osvětové pracovníky

Rok 1949 (roč. 4, č. 1, 17, 18, 21)

týdeník pro kulturně osvětové pracovníky

rok 1952 (roč. 7, č. 27-50)

časopis osvětových pracovníků

Rok 1953 (roč. 8, č. 1-26), rok 1954 (roč. 9, č. 1-26), rok 1955 (roč. 10, č. 1-26), rok 1958 (roč. 12, č. 1-26),
rok 1959 (roč. 13, č. 1-26), rok 1960 (roč. 14, č. 1-26), rok 1961 (roč. 15, č. 1-26), rok 1962 (roč. 16, č. 2-26),
rok 1963 (roč. 17, č. 1-26), rok 1964 (roč. 18, č. 1-26), rok 1965 (roč. 19, č. 1-26)

časopis o kultuře a volném čase

Rok 1966 (roč. 20, č. 1-26)