Oybin včera a dnes

Oybin je výškou 514 m nevýznamným ale přesto nápadným vrchem Žitavského pohoří a nositelem malého kousku velkých dějin. Není tak nepatrný, když jím císař Karel IV., nejvýznamnější panovník pozdního středověku v Evropě, spojil naše dějiny. Na Oybině se nyní setkáme s hradem a klášterem, gotikou a romantismem, přírodou a architekturou – vše působí zvláštním dojmem. Ačkoliv je většinou označován jako hrad, je vlastně skalním masivem z pískovce. Vlastní dějiny hradu začínají podle legendy uprostřed 13. století a jsou písemně doloženy na začátku 14. století. Bylo zde zřízeno obranné místo – asi vojenská základna mezi dvěma obchodními cestami přes hory. Skutečný evropský rozměr dostal, když zde začal psát dějiny Karel IV. Zřízení císařského domu roku 1364 a zvláště nadace Celestinského kláštera na Oybině vyzdvihují hrad daleko nad stautus pouhé bývalé základny. Vybaven privilegii české koruny existoval klášterní život v průběhu 16. století přes reformaci, v období protireformace byl ukončen.
Během bouřky a následného požáru roku 1577 byl těžce poškozen, potom nebyl postaven hrad ani klášter, zdivo dále chátralo.
Teprve v 19. století ztvárnili během svých cest malované, ryté a kreslené představy Oybina drážďanští romantičtí malíři Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, jejich přátelé, následovníci a žáci. Mnozí následovali jejich stopy. Byli to nejenom malíři, ale především výletníci, poutníci a fotografové, kdo ztvárňoval vlastní umělecké představy.
Díky novým technickým prostředkům, byla vědomě či nevědomě tradice malířství přejata, nově hodnocena a proměněna.
V protikladu k malířům 19. století, kteří atmosféru Oybina nepřenesli bezpodmínečně topograficky přesně, nýbrž obsah uměleckého díla upravili, mohli fotografové okamžitých snímků zachytit realitu. Bylo vždy na nich samých, do jaké míry malá umělecká díla rozvíjeli.
Na naší výstavě jsme ukázali dílo fotografa Roberta Scholze, který se narodil v roce 1843 v Boleslavi a zemřel 1926
v Görlitz. Je zástupcem celé dynastie fotografů, kteří v 19. a začátkem 20. století působili hlavně v této oblasti. Archivu
v Görlitz zanechal fotodesky s motivy z Oybina – je to část jeho sbírky, která čítala cca 5 500 desek.
Díky shodě okolností v letech 1997/98 pořídil fotograf Holger Stein z Drážďan umělecko-historickou dokumentaci Oybina. Navázal kontakt s archivem Roberta Scholze v Görlitz. Díky spolupráci mohly být historické snímky digitalizovány
a v inženýrském a zeměměřickém ústavu v Drážďanech a znovu oživeny. To, co je dnes samozřejmostí, byl tehdy experiment, který samotné odborníky překvapil. O výsledku se můžete nyní sami přesvědčit.
Holger Stein se narodil 1963 ve Freitalu u Drážďan. Teprve uprostřed 80. let se uskutečnila jeho touha a stal se fotografem. Nejprve byl ovlivněn konstruktivistickými stavbami, později rozšiřoval více a více umělecký zájem o lidi obklopené prostorem a krajinou. Jeho práce nejsou vytvořeny pro ukvapené pozorovatele, ale chtějí svést k zamyšlení
a odhalování.
Česká Lípa byla 28. místem, kde se naše putovní výstava uskutečnila. Do této doby putovala po Německu, ČR, Polsku a Itálii.