Památková péče

orgán Československé památkové péče

Rok 1962 (roč. 22, č. 1-10), rok 1963 (roč. 23, č. 1-10), rok 1964 (roč. 24, č. 1-10), rok 1965 (roč. 25, č. 1-10),
rok 1966 (roč. 26, č. 1-10), rok 1967 (roč. 27, č. 1-10), rok 1968 (roč. 28, č. 1-10), rok 1969 (roč. 29, č. 1-4),
rok 1970 (roč. 30, č. 1-4), rok 1971 (roč. 31, č. 1-4), rok 1972 (roč. 32, č. 1-4), rok 1973 (roč. 33, č. 1-4),
rok 1974 (roč. 34, č. 1-5), rok 1975 (roč. 35, č. 1-5)