Památky archeologické

(do roku 1935 název Památky archaeologické)

Rok 1931 (roč. 1), rok 1932 (roč. 2), rok 1934 (roč. 4), rok 1935 (roč. 5), rok 1953 (roč. 44), rok 1954 (roč. 45),
rok 1955 (roč. 46), rok 1956 (roč. 47), rok 1957 (roč. 48), rok 1958 (roč. 49, č. 1-2), rok 1959 (roč. 50, č. 1-2),
rok 1960 (roč. 51, č. 1-2), rok 1961 (roč. 52, č. 1), rok 1962 (roč. 53, č. 1-2), rok 1963 (roč. 54, č. 1-2),
rok 1964 (roč. 55, č. 1-2), rok 1965 (roč. 56, č. 1-2), rok 1966 (roč. 57, č. 1-2), rok 1967 (roč. 58, č. 1-2),
rok 1968 (roč. 59, č. 1-2), rok 1969 (roč. 60, č. 1-2), rok 1970 (roč. 61, č. 1-2), rok 1971 (roč. 62, č. 1-2),
rok 1972 (roč. 63, č. 1-2), rok 1973 (roč. 64, č. 1-2), rok 1974 (roč. 65, č. 1-2), rok 1975 (roč. 66, č. 1-2),
rok 1976 (roč. 67, č. 1-2), rok 1977 (roč. 68, č. 1-2), rok 1978 (roč. 69, č. 1-2), rok 1979 (roč. 70, č. 1-2),
rok 1980 (roč. 71, č. 1-2), rok 1981 (roč. 72, č. 1-2), rok 1982 (roč. 73, č. 1-2), rok 1983 (roč. 74, č. 1-2),
rok 1984 (roč. 75, č. 1-2), rok 1985 (roč. 76, č. 1-2), rok 1986 (roč. 77, č. 1-2), rok 1987 (roč. 78, č. 1-2),
rok 1988 (roč. 79, č. 1-2), rok 1989 (roč. 80, č. 1-2), rok 1990 (roč. 81, č. 1-2), rok 1991 (roč. 82, č. 1-2),
rok 1992 (roč. 83, č. 1-2), rok 1993 (roč. 84, č. 1-2), rok 1994 (roč. 85, č. 1-2), rok 1995 (roč. 86, č. 1-2),
rok 1996 (roč. 87, č. 1-2), rok 1997 (roč. 88, č. 1-2), rok 1998 (roč. 89, č. 1-2), rok 1999 (roč. 90, č. 1-2),
rok 2000 (roč. 91, č. 1-2), rok 2001 (roč. 92, č. 1-2), rok 2002 (roč. 93, č. 1-2), rok 2003 (roč. 94),
rok 2004 (roč. 95), rok 2005 (roč. 96), rok 2006 (roč. 97), rok 2007 (roč. 98), rok 2008 (roč. 99),
rok 2009 (roč. 100), rok 2010 (roč. 101), rok 2011 (roč. 102), rok 2012 (roč. 103), rok 2013 (roč. 104)
rok 2014 (roč. 105), rok 2015 (roč. 106), rok 2016 (roč. 107), rok 2017 (roč. 108)

Supplementum č. 16: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latenezeit in Westböhmen
Supplementum č. 18: Kutná Hora - Denemark
Supplementum č. 19: Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr.
Památky archeologické: bibliografický rejstřík 1931-1965 č. 37-56