Pamiatky a múzeá

časopis pre ochranu pamiatok a problémy múzeí

Rok 1952 (roč. 1, č. 2), rok 1957 (roč. 6, č. 1-4), rok 1958 (roč. 7, č. 1-4), rok 1959 (roč. 8, č. 1-4), rok 1960 (9, č. 1-4)