Pán přichází

časopis katolické mládeže, věnovaný úctě nejsvětější svátosti oltářní

Rok 1923-24 (roč. 11, č. 1-10), rok 1924-25 (roč. 12, č. 1-10)