Péče o studentstvo

měsíčník věnovaný sociální péči o studentstvo

Rok 1924 (roč. 2, č. 1-10), rok 1925 (roč. 3, č. 1-10), rok 1926 (roč. 4, č. 1-10), rok 1927 (roč. 5, č. 1-10), rok 1928 (roč. 6, č. 1-5), rok 1929 (roč. 7, č. 1-10)