Poklad věřících

lidový list k uctění nejsvětější Svátosti oltářní a zároveň Věstník eucharistického odboru Ústřední rady katolíků českých
v Praze

Rok 1935 (roč. 35, č. 3-4)