Politická ekonomie

Rok 1954 (roč. 2, č. 1-6), rok 1955 (roč. 3, č. 1-6), rok 1956 (roč. 4, č. 1-6), rok 1957 (roč. 5, č.1-10),
rok 1958 (roč. 6, č. 1-10)