Polytechnická výchova

měsíčník věnovaný theorii a praxi výchovy výtvarné, technické a výtvarně estetické na školách všeobecně vzdělávacích všech kategorií

Rok 1947 (roč. 2, č. 1-10), rok 1948 (roč. 3, č. 1-10), rok 1949 (roč. 4, č. 1-10), rok 1950 (roč. 5, č. 1-410)