Pondělní zpravodaj

oficielní orgán Středočeské župy footballové Čs.S.F

Rok 1932 (roč. 3, č. 1-52), rok 1933 (roč. 14, č. 1-52), rok 1934 (roč. 15, č. 1-52)