Posel Božského Srdce Páně

měsíčník pro šíření úcty k B. Srdci Páně, orgán apoštolátu modlitby a Sdružení smírných obětí

Rok 1935 (roč. 1, č. 1-12), rok 1936 (roč. 2, č. 1-12)