Posvátná kazatelna

časopis kazatelský

Rok 1864 (roč. 1, č. 11), rok 1865 (roč. 2, č. 9-11), rok 1876 (roč. 13, č. 9), rok 1878 (roč. 15, č. 9-11), rok 1879 (roč. 16, č. 9-11), rok 1880 (roč. 17, č. 10), rok 1882 (roč. 19, č. 9), rok 1883 (roč. 20, č. 10),  rok 1884 (roč. 21, č. 9-10), rok 1886 (roč. 23, č. 9-10), rok 1887 (roč. 24, č. 9), rok 1888 (roč. 25, č. 9),  rok 1891 (roč. 28, č. 9-10), rok 1892 (roč. 29, č. 9), rok 1893 (roč. 30, č. 10)