Pracující dorost

časopis pro výchovu pracujícího dorostu

Rok 1951 (roč. 1, č. 10)