Praha - Moskva

revue pro kulturní a hospodářskou spolupráci ČSR a SSSR

Rok 1948 (roč. 3, č. 1-12), rok 1950 (5, č. 2-7, 9-10), rok 1951 (roč. 1, č. 1-10), rok 1952 (roč. 2, č.1-10), rok 1980 (č. 3)