Proletkult

týdeník Komunistické strany Československa pro proletářskou kulturu

Rok 1923 (roč. 2, č. 1)