Rozhledy

sociální, politické a literární

rok1894 (roč. 3)

revue umělecká, politická a sociální

rok 1901 (roč. 10, č. 1-12)

týdenník pro politiku, vědu, literaturu a umění

rok 1904 (roč. 14, č. 1-52)