Ruch v tělesné výchově

týdeník československého tělovýchovného svazu

Rok 1946 (roč. 1, č. 22, 46, 48-50, 52, 53), rok 1947 (roč. 2, č. 1-51)