Sborník Československé akademie zemědělských věd

Historie a musejnictví

Rok 1956 (roč. 1(29), č. 1-4), rok 1957 (roč. 2(30), č. 1-4), rok 1958 (roč. 3(31), č. 1-4)