Serafinský prapor

časopis pro duchovní život lidu v duchu svatého Františka z Assisi

Rok 1933 (roč. 13, č. 1-10, 12), rok 1943 (roč. 23, č. 1-12)