Slovanský svět

listy pro kulturní rozvoj, politiku a hospodářství

Rok 1872 (roč. 1, č. 1-12)