Sokołske listy 

časopis Serbskeho Sokołstva

Rok 1924 (roč. 1, č. 1-4), rok 1929 (roč. 5, č. 1-6), rok 1930 (roč. 6, č. 1-10), rok 1931 (roč. 7, č. 1-9), rok 1932 (roč. 8, č. 1-10)