Společenské nauky ve škole

časopis pro občanskou nauku, filosofii, dějepis a zeměpis

Rok 1949-50 (roč. 5, č. 1-2, 4-10), rok 1951 (roč. 6, č. 1-5)