Společenské vědy ve škole

časopis pro občanskou nauku, filosofii, dějepis a zeměpis

Rok 1952-53 (roč. 7, č. 1-13)