Spolek Schlaraffia

Ve fondu Odborné knihovny VMG se nachází čtyři knihy vztahující se ke spolku Schlaraffia. Jsou to dva členské registry
s podivným názvem Allschlaraffische Stammrolle – obsahující seznamy schlaraffských říší, informace o místě a času pravidelných setkání, erby a dokonce adresy a telefonní čísla členů. A dvě knihy Schlaraffen=Spiegel und Ceremoniale
– což je souhrn všech předpisů, rituálů, ceremonií a zvláštností spolku.
Schlaraffia byl pánský spolek založený 10. 10. 1859 v Praze a sdružoval vyznavače požitkářského životního stylu, umění
a hlavně humoru. Zakládajícími členy byli muži z uměleckých kruhů a jejich ideály byly přátelství, umění a humor. Schlaraffské heslo IN ARTE VOLUPTAS – v umění je požitek - vyjadřovalo náplň setkání schlaraffů – rétorické souboje, básnění a zpěv. Hlavním symbolem a erbovním zvířetem byl výr velký – Uhu a od něj odvozené celé schlaraffské Uhuversum.
Na straně 404 Stammrolle a. U. 72/73 najdeme říši s číslem 222 – Polzana (Česká Lípa). Číslo 222 znamená, že českolipská říše (Reych) vznikla jako v pořadí dvěstědvacátádruhá po zakládající říši Allmutter Praga. Vznikem první říše počíná 1. rok Výra – anno Uhui 1. (1859). Českolipský spolek byl založen 7. 1. 63 a.U. – tedy v roce 1922.
V roce 1931/32 má českolipská říše asi 50 členů a místem pravidelných setkání (Sippung) byl hostinec Zu Stadt Karlsbad
na Töpferstrasse (dnešní Hrnčířská ulice). Dnem shromáždění byla středa.
Mezi hlavní činnosti spolku patřilo pořádání slavností a shromáždění, které se konaly pravidelně jednou týdně a podobaly se rytířským hostinám. Celé fungování a rozčlenění spolku mělo připomínat staré rytířské časy. Tyto však nebyly opěvovány ale spíše parodovány. Pánové se na společná setkání dostavovali v šaškovských převlecích, ověšeni medailemi, vyznamenáními a v čapce kašpárka. Tím vším manifestovali svůj odklon od nudného, neplodného a maloměšťáckého způsobu života.
V současné době má Schlaraffia přibližně 12 tisíc členů a funguje asi 260 poboček po celém světě.