Starožitnosti a užité umění

měsíčník pro sběratele a znalce

Rok 1993 (roč. 1, č. 1-10), rok 1994 (roč. 2, č. 1-4), rok 1995 (roč. 3, č. 1-12), rok 1996 (roč. 4, č. 1-12)