Sto let práce

zpráva o všeobecné zemské výstavě v Praze 1891 na oslavu jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze

Rok 1892 (č. 2 ), rok 1893 (č. 2-3), rok 1895 (č. 3)